Анализ на политическата и икономическа ситуация в България 29.08 - 05.09.1997

ФАКТИТЕ 1 СЕПТЕМВРИ 1998

ФАКТИТЕ 1 ЮЛИ 1998

ФАКТИТЕ 1 ЮНИ 1998

ФАКТИТЕ 1 АПРИЛ 1998

ФАКТИТЕ 21 ЯНУАРИ 1998

ФАКТИТЕ 20 НОЕМВРИ 1998

ФАКТИТЕ 2 НОЕМВРИ 1998

State and Tendencies in the Development of Oil Industry and Power Engineering 1995-1997


BULGARIAN INFORMATION-ANALYTIC & CONSULTING GROUP

POLITICS, ECONOMY - FACTS AND ANALYSES

BIACG is Division of MTTI

 

Daily review of Bulgarian press

This is a review of the news pulbished in the daily Bulgarian Press

Facts October 01, 1997


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mttbgcom/public_html/biacg.com/templates/ot_dulcet/html/com_k2/templates/default/category.php on line 283

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com