ДА МОЖЕМ ИЛИ ДА ИМАМЕ?

 Какво ще промени рецесията към която устремно се движим?

Коронавирусът и предизвиканата от него «Пандемия» в голяма степен подкопа икономическата активност в много страни по света. Към 15 април броят на заразените с вируса надмина два милиона души, според данни от Университета "Джон Хопкинс". Почти 125 000 случая са били с летален изход. Дали това наистина е пандемия може да се спори. Но не може да се спори по факта, че тази ситуация доведе до мащабни карантинни мерки, които оказаха и оказват изключително неблагоприятно влияние върху световната икономика. Драстично се увеличи безработицата. Бяха засегнати основни отрасли като туризма, транспорта, търговията, селското стопанство и производството. Фактически може да се каже, че рецесията в световната икономика вече е настъпила.

По прогноза на McKinsey Global Institute, трите най-големи световни икономики тази на САЩ, Китай и Евро зоната ще завършат 2020 година със спад. При това във второто тримесечие на 2020 година спадът в САЩ може да достигне 8-11% по сравнение  с четвъртото тримесечие на 2019 година. Що касае световната икономика при нея се очаква спад  в рамките на от 1,5 до 4,7%. За сравнение по време на кризата 2008-2009 година общият спад на световната икономика бе едва 0,1%.

Икономическите последствия от медицинската криза с корона вируса няма да закъснеят. Така например милиони американци вече загубиха работата си. По данни на Министерството на труда на САЩ,  в последната неделя на март помощи за безработни са потърсили 6,65 милиона от населението на страната, което се явява рекорд в историята на американския пазар на труда. По време на световната икономическа криза през 2008 – 2009 година зарегистрираните за подобен период от време са били едва 700 хил. Прогнозите са, че в САЩ безработицата при тази криза може да надхвърли цифрата от 25% регистрирана през Великата депресия в 1929 година и да достигне 32%. 

Принципно причините за настъпването на икономически спад могат да се дефинират в две основни групи, които може не винаги да касаят пряко икономиката. Това са причини отразяващи проблеми свързани с ограничени възможности за производство и такива свързани с ограничени възможности за потребление. Принципно световната икономика би трябвало да бъде балансирана по отношение на производството и потреблението, като както се оказа това само «свободният пазар» не може да гарантира.

Джон М.Кейнс бе този, който в средата на миналия век защити интервенционалната икономическа политика, чрез която дадено правителство с фискални и монетарни мерки би могло да смекчи негативните ефекти на бизнес циклите, икономическите рецесии и депресии. Според тази теория, ключово задължение на държавата по време на икономическа криза е намаляването на данъците и увеличаването на правителствените разходи с цел подпомагане на икономиката. Като държавата трябва да гледа интереса на обществото, а не този на банките. А САЩ, като претендиращи за световен икономически лидер би трябвало да се съобразяват и с ролята на долара като световно разплащателно средство.

Но има и още една причина за надвисналата глобална икономическа криза. Това е проблемът свързан с липсата на обезпечаващ търговското обръщение единен измерител на стойността на стоките и услугите и свързания с този факт глобален проблем във световната парично финансова система. С други думи използваните до момента злато и петрол като измерители на стойността вече не притежават част от функциите на световни пари. По тази причина драстично е нарушен баланса между количествата произведени стоки и услуги, оценката на стойността им и покупателната възможност на потребителите. Най-важното обаче е, че настъпилата банкова криза   при липсата на единен измерител на стойността вече е почти невъзможно да бъде преодоляна с класически използваните до сега средства.

Кое доведе до кризата през 2008 – 2009 год? В основата бе банковата система на САЩ. За да стимулира ръста в икономиката, а от там и печалбите си банките се фокусираха върху отпускането на кредити основно в сферата на строителството и недвижимите имоти. Банковата система направи сериозна грешка, като отпускаше щедри кредити, както на строителите, така и на купувачите. Тези условия предизвикаха бум при строителството и продажбата на недвижими имоти и естествено прегряване на икономиката и пренасищане на пазара. За да се охлади икономиката се наложи да се оскъпят кредитите, а това доведе до повишаване на лихвените проценти, както за строителите, така и за купувачите на имоти. Това от своя страна доведе до блокиране, както реализацията на обектите, така и до блокиране на паричния оборот, защото строителите повишиха цените на крайния си продукт жилищата, а купувачите изгубиха ипотеките си, като не можеха да изплащат вноските по кредитите си. И така в разпореждане на банките се оказаха значително количество ипотекирани празни жилища, които нямаше кой да купи и в същото време същите тези банки бяха декапитализирани и се оказаха в невъзможност да обслужват паричното обръщение. Тази криза доведе банкрута на една от основните инвестиционни банки в САЩ. Най-колосалният фалит в корпоративната история на САЩ бе този на банка Lehman Brothers през септември 2008 г. Банката със 159-годишна история стана най-голямата жертва на тежката кредитна криза от 2007 г., която постепенно прерасна в световна икономическа рецесия. Към датата на своя фалит Lehman Brothers разполагаше с активи за 691 млрд. долара и дългове за около 613 млрд. долара. Този фалит принуди правителството на САЩ да предостави на ФЕД възможността за печат на значителна сума долари, които бяха предоставени като капиталова инжекция от името на държавата на другите банки за да се обезпечи тяхната ликвидност и да бъдат спасени от фалит.

Но тези действия не решиха кризата те само я отместиха във времето. Защото количеството долари, които са и резервна международна валута и обслужват и световния търговски оборот се оказаха значително повече от необходимото за тази цел и вече е невъзможно да бъдат извадени от пазара.

Една от основните задачи на финансовото управление е баланс на количеството пари в стоковия оборот.

На теория парите изпълняват три функции:

- средство което да бъде измерител на стойността на стоките и услугите;

- средство което да обслужват стоковото обръщение /средство за разплащане/;

- средство за натрупване на богатство;

В момента световната финансова система е глобално разбалансирана.

Доларът не може да бъде използван като измерител на стойността на стоките поради факта, че той не е обезпечен с активи, освен със стойността на хартията и мастилото с което се печата.

Доларът не може да се използва за натрупване на богатство поради факта, че във всеки момент той може да бъде девалвиран с пъти поради факта, че няма покритие. Това ще доведе до огромна инфлация на пазарите на които доларът се използва като разплащателно средство.

Трето, като средство за стоково обръщение също не може да се използва ефективно поради факта, че количеството напечатани долари вече трудно, за да не се каже е невъзможно да се контролира. В потвърждение на това са последните претенции на Китай при търговските преговори със САЩ при които китайците твърдо поставиха като условие, че в бъдеще искат двете страни да търгуват на принципа стока срещу стока без да се използва долара като разплащателно средство. Отказа от използването на долара, от страни със значим търговски оборот, като световно разплащателно средство, неминуемо ще доведе до неговото девалвация, а от там и до може да се каже неконтролируема инфлация на пазарите.    

И така какво да очакваме и за какво да се подготвим.

Налагането на ограничения във връзка с корона вируса е предназначено не толкова за ограничаване на разпространението му колкото за респектиране на населението и предотвратяването на евентуални безредици при обявяването на предстоящите икономически и финансови промени;

Второ В рамките на 2-3 месеца предстои обявяването на икономитеските загуби и мерките и промените, които трябва да се предприемат в световен мащаб, които ще бъдат естествено «следствие от пандемията»;

Трето Тези мерки ще бъдат доста непопулярни и масата от населението на света няма да може да реагира на тях по друг начин освен с недоволство.

Четвърто Основната промяна ще бъде свързана с рестартирането на световната финансова система и намирането на нов измерител на стойността на стоките и услугите и на нова световна валута. За тази роля може да бъде използвано частично златото, но и електроенергията чрез използването на технологията блокчейн и биткойна.

Пето промените най-вероятно ще бъдат поетапни, като ще се реализира за известен период съвместно действие на новата нека я наречем крипто система и на старата фиатна такава.

Шесто Безмислено е да се всява паника, защото ситуацията, която ни предстои не е еднолично нечие желание или план, а процес който цели бъдещото стабилизиране на световната финансово парична система, което ще бъде в общ интерес.

Седмо Ако някой ще загуби от тази трансформация това ще бъдат хората притежаващи значителни активи, които най-вероятно ще бъдат силно обезценени след кризата. Това ще бъде нещо, като експроприация на експроприаторите.

И както казваше малкия ми син, когато му зададох въпроса какво предпочита «да има или да може» той без да се замисля отговори «да мога, аз като мога ще имам».

Така че, нека се готвим да можем!

 Милчо Миланов

 

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com