Новини, коментари, анализи, хипотези и други теми за размисъл...

Не винаги това което става около нас може да бъде разбрано и осмислено правилно и навреме. Причината може да бъде в самите нас, че не сме "дорасли", или че не сме достатъчно подготвени да го осъзнаем или в "сценаристите, режисьорите и артистите", които по перфектен начин реализират поредната постановка и за пореден път ни поставят в ролята на "въодушевени" зрители, извикващи ги за пореден път на бис. Този сайт е предназначен за тези, които полагат усилия да разберат "в кое действие ще гръмне пушката, която в началото на представлението е изнесена на сцената".

 

Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте. (Лук. 11:52)

И никой, като запали светило не го покрива със съд, нито го туря под легло; но го туря на светилник, за да видят светлината тия, които влизат. (Лук. 8:16)

Защото няма нищо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве. (
Лук. 8:17)


 

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com