БИОТЕРОРИЗЪМ ЛИ Е COVID-19?

 

БИОТЕРОРИЗМЪТ – СКРИТАТА ВОЙНА.

Издателство „Захари Стоянов” - 2012 год.

Автор Проф. Д-р Камен Плочев, д.м.н. ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести ВМА

 

Победата се печели не с броя на убитите, а с броя на уплашените.

                                                                                  Арабска поговорка

Убий един изплаши сто.

                                                                                 Китайска поговорка

 

По стечение на обстоятелствата, преглеждайки библиотеката си ми попадна книгата на проф. Камен Плочев – Биотероризмът – скритата война. Преглеждайки я наново, бях удивен до каква степен част от случващото се днес е описано и предвидено в нея.

С разрешение на автора си позволявам да предоставя на вниманието ви няколко кратки откъса.

В книгата си проф. Плочев се е опитал да отговори на няколко въпроса:

 1. Налице ли са данни и факти за съществуването на БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ?
 2. Има ли в момента биоарсенали, или това е политическа спекулация, която оправдава избора на агресивна, но високо рискова политика в международен план на отделни държави или коалиции?
 3. Има ли данни за държава която да е основала военната си доктрина или части от нея върху биоатака?
 4. Съществува ли биотероризъм?
 5. До каква степен биотероризмът е част от политика, замисъл или игра?
 6. Имат ли някои от терористичните организации достъп до биоарсенали?
 7. Установен ли е стремеж към притежаване на биологично оръжие от терористични организации?
 8. Влизат ли в правилата на тази игра дейности, като биошпионаж, биосондаж /в интерес на някого/, или биотерористичен акт?
 9. Използвано ли е биологично оръжие за терористични цели и кога?

„Голяма влияние при написването на монографията ни оказа осъзнаването на факта, че цялото човечество е безпомощно пред тероризма. Самата дума ТЕРОР означава УЖАС. Безпомощни са държави /правителства/, охранителни, разузнавателни, неправителствени организации и структури с голям материален, финансов и човешки ресурс. ЗАЩОТО светът напълно се е променил. Времето на стандартните, добре познати войни , отминава. Причината е голямото техническо несъответствие между воюващите – част от тях са все още в 19 век, а друга в 21. Това принуждава по слабите да използват нестандартни методи за воюване...”

„Единствено биологичното оръжие прави технологично бедните държави обезпокоително равностоен противник. То дава възможност да се води нетрадиционна /асиметрична/ война, война при която няма фронт и тил, война при която в някои случаи не могат да се разграничат воюващите страни, война при която участие вземат както обречени хор, така и евтини и лесно достъпни оръжия. Целите са предимно цивилни.”

„Голяма част от цената на модерното въоръжение се формира от техническите приспособления, които осигуряват придвижването на поразяващия компонент /бактерии, вируси, токсини, наночастици/ до целта. Този проблем при този вид оръжие е решен по начин, който прави цивилни и военни безпомощни. По въздушен път биологичното оръжие може да се разпространи до всяка точка на планетата със скоростта на самолет, да бъде разпръснато като дъжд, да зарази много хора през климатични и вентилационни системи на жилищни сгради, офиси, спортни и концертни зали, болници, супермаркети, молове, кино и театрални салони. То може да бъде изпратено по пощата под формата на прах, спрей, заразени листове хартия и др...”

„Но и при този вид война целта е една – нанасяне на максимални поражения върху живата сила на противника...” и което е по-важното чрез парализиране на икономиката на страната тя да бъде доведена до мащабна стопанска криза, която би имала пагубни последици за държавността. Да не говорим за един нов „План Маршал” който чрез кредитите, както след ВСВ може да постави под икономически контрол цяла Европа, а и не само.”

„При направените проучвания при подготовката на материалите за книгата проумяхме и бе потвърдено, че много държави са трупали био-арсенали в готовност за тяхното използване. Нашите многогодишни проучвания ни убедиха, че биологични агенти под различни форми са използвани като оръжие от столетия. Работата по създаването и усъвършенстването им продължава и днес. Планира се използването, както на естествено съществуващи в природата биологични щамове и токсини, така и на изкуствено създадени или видоизменени в лабораторни условия."

„По наше мнение едностранният подход към същността на тероризма категорично не води към вярното му определение и обединяването на противодействащите сили около него. В този смисъл следва да приемаме тероризма не като обикновена и задължително престъпна дейност, а като комплексно многостранно явление, съдържащо насилие, със задължително отчитане на неговите уникални и неповторими аспекти /културни, етични, религиозни, политически, социални и исторически/. Динамиката в развитието на средата за сигурност в различни точки на света през първото десетилетие на новия век показва нагледно, че използването на насилие от една държава или етническа общност, често пъти е в отговор на вече упражнено спрямо нея насилие и невинаги преследва чисто политически цели.”

Надявам се да съм привлякъл вниманието ви към темата, която проф. Плочев е развил 8 /осем/ години преди настоящата криза.

И ще си позволя да задам два въпроса за размисъл?

 1. ЗАЩО КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ И ЩАБОВЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИ ТАЗИ КРИЗА НЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ?

НЕ СЪМ ПРОТИВ МУТАФЧИЙСКИ ИЛИ АНАНИЕВ, НО НАРОДА НИ ИМА МЪДРА ПОГОВОРКА „АКО ИМАШ КИЛО БРАШНО ДАЙ ГО НА МАЙСТОР ДА ТИ НАПРАВИ ХЛЯБ” НЕ, ЧЕ НИЕ ВСИЧКИ НЕ МОЖЕМ ДА СИ ГО НАПРАВИМ! 

 1. СМЯТА ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ, ЧЕ Е ДЛЪЖНО ДА ПОСТАВИ, АКО НЕ ПРЕД СВЕТА ТО ПОНЕ ПРЕД ЕС „КОЙ, ЗАЩО И С КАКВИ СРЕДСТВА ПРЕДИЗВИКА ТАЗИ КРИЗА?" АКО ТОЗИ ВЪПРОС НЕ СЕ ЗАДАДЕ И НЕ МУ СЕ ОТГОВОРИ, ЕСТЕСТВЕНО РИСКУВАМЕ ОТНОВО ДА ПОПАДНЕМ В ПОДОБНА СИТУАЦИЯ.

Някой може би ще ме обвини в "конспиративни теории". Никой обаче не може да ме убеди, че правителствата и разузнавателните общности не могат да дадат отговор на втория въпрос. Тогава това означава ли, че самите тези правителства и структури са планирали и осъществяват това "мероприятие" или казано накратко реализират на практика теорията на Томас Малтус.?*

* През 1798 г. Малтус публикува своето "Есе за законите на населението”. Според него, ако не се ограничи, човечеството върви към демографска катастрофа, защото населението се увеличава в геометрична прогресия, докато средствата за изхранването му – в аритметична. Според него това, което държи населението под контрол са нещастия (войни, епидемии, глад и болести), морални ограничения и поквара (към които той включва убийства, предпазване от забременяване и хомосексуалност).

БИАКГ

  

 

Rate this item
(1 Vote)

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com