Понеделник, 08 Януари 2018 14:25

БИТКОЙНЪТ, КАКВА Е РЕАЛНОСТТА?

Ако някой от вас реши да разбере какво реално се крие зад думата „биткойн” и каква е неговата същност и реши да потърси данни в мрежата ще се учудите, че почти цялата налична

информация е така представена, че по-скоро ви обърква, вместо да ви изясни какво представлява това понятие. За да се опитате да разберете същността му ще ви е необходим друг подход.

Опитайте се да опростите въпроса и да го погледнете не от сложната, а от по-простата му страна.

Генезисът на този процес, би било добре да бъде разбран, защото, да това е процес замислен далеч напред във времето, а не е просто ограничен акт или проект, който ще приключи след спукването на балона „биткойн”. Отговорите на въпросите дали това е мошенничество или е нещо друго, може ли с това да се спечели и как са важни, но не трябва да се концентрирате изцяло и само само върху тях. Отделете пет минути за тази статия. Тя не е от най-сложните, но може да ви бъде от полза и да ви даде базата върху която да изградите вашето собствено отношения по този въпрос.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е БИТКОЙНА?

Нека отначало да уточним някои подробности. От къде се появява биткойнът и какво всъщност е това? Кой го „печата”,  „копае” и кой и защо го назовава валута?

Първата концепция за разпределена криптовалута е описана частично още през 1998 г. Обнародваните предложения са от Веи Даи (Wei Dai) и Ник Сабо (Nick Szabo).

През 2008 г. "Сатоши Накамото" /всъщност твърди се, че такава личност няма/ намира решения на някои сложни задачи, нерешени до този момент и споменава за първи път термина биткойн в статия, демонстрираща задълбочени познания в няколко научни дисциплини (математика, криптография, компютърни мрежи и информационни технологии)

През 2009 г. се ражда биткойн мрежата с пускането на първия клиент на биткойн с отворен код и регистрирането на първите биткойни. Първоначално биткойн цените се определят от хората в биткойн форумите. Най-сериозната сделка по това време е за пица на стойност 10 000 биткойна. Малко след това е създадена биткойн борсата Mt. Gox.

Към януари 2016 на биткойн се падат около 90% от оборота в сегмента на виртуалните валути, изчисляван на около 5-7 млрд. долара. За сравнение, ежедневният оборот на световните валутни пазари е 5 трилиона долара

Можете да останете изненадани, но по същество за сега биткойнът това е просто само една обикновенна компютърна програма, която предоставя за решаване математически задачи. Тя е разположена обаче не на някакъв отделен компютър или сървер, а едновременно на милиони компютри, които комуникират помежду си чрез нея при решаването и проверката на отговорите на поставените за решаване задачи.

За да го разберете по-лесно представете си, че на вашия компютър е инсталирана торент тракер програма. С тези програми са запознати почти всички. С тях вие бихте могли да свалите от мрежата филм, песен или каккъвто и да е файл, като тук изрично трябва да направим уговорката, че тези файлове трябва да са с изтекли авторски права и да не са предназначени за разпространение срещу материален интерес. В противен случай рискувате да бъдете обвинен за неспазване законите за авторското право. Торент мрежата всъщност представлява начин за обмен на файлове, базиран на система P2P (peer to peer). Този обмен между крайни потребители се осъществява посредством торент тракер – сървър, съдържащ информацията, предоставена от потребителите на една глобална мрежа. Тази информация е под формата на торент файлове, съдържащи данни за това, което искате да свалите от мрежата и на кои компютри се намират тези файлове. Торент сърверът ви предоставя тази информация, а тегленето на информацията се осъществява чрез т.н програма торент клиент, работеща с peer to peer мрежите, т.е тя свързва директно двата или повече компютъра, този /тези/ на който се намира файлът и този на който файлът ще бъде свален.. Такава програма например е  µTorrent.

Какво представлява биткойн програмата? По структура тя много прилича на торент програмата с тази разлика, че не ви дава възможност да обменяте файлове, а генерира и ви предоставя задачи, които вашият компютър, който е свързан към биткойн мрежата трябва да реши. Решаването на една такава задача и изчисляването на крайния и резултат е всъщност, така наречения процес на „копаене" на биткойни. Както и при торент тракерите, където файлът може да се сваля от различни компютри едновременно и при биткойн програмата задачата, която се генерира от програмата може да се предостави на няколко „копачи” за решаване. За да се осигури сигурността и достоверността при сегментирането и разпределението на задачите се използва т.н. хеш-функция. Това е математически алгоритъм, който преобразува входен масив от данни в изходен низ или по-просто казано в поредица от символи. Пример може да бъде алгоритъм, който събира всички цифри на дадено число. Ако числото е 2684, алгоритъмът ще ни върне изходен низ 20

 2684  ==> 20

Така че биткойн системата, накратко казано е система, която генерира задачи, които се предоставят на „копачите” за изчисляване. Това означава че биткойн програмата генерира например задача от вида: (345*456)+(678/978)-(0,0007*123456)=? /естествено този пример е силно опростен/. Тази задача се предоставя за решаване на един  или няколко участващи в системата „копачи”, които са инсталирали програмата биткойн на компютрите си и трябва да я изчислят за да получат един или няколко Биткойна /повтаряме, че това е много опростена схема/. Алгоритъмът на биткойн програмата е така изграден, че в случай на значително увеличаване броя на „копачите” и мощността на техните компютърни системи наречени „ферми” програмата автоматично усложнява предоставяните за решаване задачи. Целта е никога решените за един ден /24 часа/ задачи да не надхвърлят числото 3600. Тези задачи могат да се решават самостоятелно от един „копач” или да се сегментират, разпределят  и предоставят за решаване на няколко участника в мрежата при гарантиране сигурността и достоверността чрез хеш-функцията. Например (345*456) се предоставя за решаване на един участник, (678/978) на друг участник и т.н. Изчисляването на една задача предоставя на един или на няколко участника в мрежата един или няколко виртуални Бинкойни. Така генерираните биткойни се разпределят пропорционално на участието на всеки „копач” в процеса и се записват в глобалната мрежа регистъра на „копачите” /по подобие на информацията съхранявана в торент сърверите/ и всичко случващо се с даден биткойн след неговото създаване вече може да бъде проследено. Кой и кога го е генерирал, кога и за какво го е предоставил на друг, кога е обменен за друга валута и ред друга допълнителна информация. Особеното при биткойните за разлика от обикновените пари, е че гарант на информацията по сделките не са банките, а глобалната мрежа - регистър, където общия файл на генерираните биткойни и тяхното движение се гарантира, пази и поддържа от „копачите”. Освен това „копачите” имат задачата и да проверяват изчисленията на други „копачи”, както и всички транзакции в мрежата.

Основен елемент на тази система е публичният регистър на транзакциите реализиран като блокова верига. /blockchain/ Той се записва като файл на всеки компютър от биткойн мрежата, а количеството валута биткойн е балансът по индивидуалната сметка в него. Това позволява на всеки потребител да провери (потвърди) валидността на всяка транзакция. За функционирането и защитата на платежната система се използват криптографски методи, а автентичността на всички транзакции е защитена с цифрови подписи. Регистърът се съхранява в партньорската мрежа на всеки 10 минути. Потвърждението на записването на бъдещи транзакции (сделки) прави тези преди тях все по-неизменни. Една сделка обикновено се счита за потвърдена след шест потвърдени записвания (около 1 час).

Количеството биткойни зависи от това колко дълго е работила мрежата и какви такси по транзакциите са платени. Към 2017 г. с всеки 10-минутен блок се генерират 12.5 нови биткойна. То ще се намалява на всеки 4 години до достигането на твърд общ лимит от 21 млн. биткойна някъде около 2040 - 2050 г. Количеството биткойни в обращение към момента може да се види на bitcoincharts.com.

Освен чрез „копаене“, биткойни могат да се получават срещу продукти, услуги или други валути.

Естествен е въпросът как ще се съхраняват биткойните, които евентуално сте добили, заработили или купили. И тук е важна една забележка. Биткойни в брой няма да има.

Вие можете да изпращате и получавате биткойни по електронен път срещу определена такса, като използвате електронен портфейл на своя персонален компютър, мобилно устройство или уеб приложение. Потребителите могат да се сдобиват с нови биткойн адреси. Биткойн портфейлът е софтуер за лесно управление на биткойни, без да е необходимо техническо познаване на биткойн протокола, в който може да се съхраняват различни баланси от биткойни. В портфейла се съхраняват линкове към криптографските пароли или „частните ключове“, които осигуряват достъп до балансите и трансфера на биткойни. За всеки потребител, който си инсталира BitCoin софтуера, се генерира виртуален портфейл, който може да съдържа различни акаунти, несвързани с името на собственика. Той получава индивидуален код, представляващ дълга поредица от цифри и букви (около 33 знака), която започва винаги с 1 или 3. Софтуерът на мрежата потвърждава сделките, когато ги записва в регистъра на транзакциите.

Необходимостта от публично анонсиране на всички транзакции изключва анонимността на традиционните банкови услуги (по отношение на широката публика). Всички транзакции са публични и се записват. Това означава, че всеки член на мрежата може да види баланса и транзакциите, извършени от даден биткойн адрес. Въпреки това съществува поверителност, която се осигурява чрез анонимност на ключовете, с които се подписва всяка транзакция. Трета страна вижда, че някой изпраща сума на друг, но информацията за транзакцията не може да бъде свързана с никого. Идентичността на потребителя зад адреса остава неизвестна.

Като допълнителна защита всяка транзакция се извършва с нов ключ, в случай, че по време на покупка или в други условия се разкрие информация за потребителя.

Сигурността на плащанията в биткойн е гарантирана от криптография с публичен ключ, а валидността им се поддържа посредством сложни математически изчисления, извършвани от хиляди машини, свързани в мрежата.

Биткойн технологията – протоколът и криптографията и имат високо ниво на сигурност и биткойн мрежата е може би най-големият разпределено-изчислителен проект в света, в който се използва криптографски ключове на Агенцията за национална сигурност на САЩ. Най-често срещаната уязвимост в тази мрежа идва от грешки на потребителите. Файловете на биткойн портфейлите, които съхраняват необходимите частни ключове могат да бъдат случайно изтрити, изгубени или откраднати.

Почти невъзможно е биткойн протоколът да бъде променен. Всеки биткойн клиент, който не спазва общо установените правила, няма право да създава свои такива и да ги налага на останалите потребители. Според настоящите спецификации е невъзможно да се случи дублиране на данни в една и съща блокова верига или пък да се използват биткойни без валиден подпис. Биткойн системата работи единствено с пълното съгласие и единодушие на всички потребители, поради което промяната на протокола е много трудна и изисква преобладаващо мнозинство, което да приеме промените по такъв начин, че останалите потребители да нямат никаква друга възможност, освен да ги последват.

През 2010 г е констатиран сериозен пропуск в сигурността на биткойн протокола, при който чрез експлойт става възможно да се генерират над 184 млрд. биткойна. В рамките на часове сделката е забелязана и изтрита от регистъра, а след като този бъг е премахнат, мрежата преминава към обновена версия на биткойн протокола. Може да се каже, че в момента системата биткойн е в процес на експериментиране и проверка на нейната надеждност и уязвимост.

При традиционните парични системи правителствата просто печатат повече пари, когато им потрябват. При тази система крайният брой на биткойните е първоначално лимитиран и е равен на 21 млн. Правителствата няма да могат да "печатат" биткойни. Те ще могат да се печатат само от "копачите" и то само, ако биткойн алгоритъма го позволи, което означава със съгласието на всички. 

Съществуват много програми, които могат да бъдат използвани за биткойн добив, но двете най-популярни са CGminer и BFGminer.

ЗАЩО БИТКОЙНА СЕ ОКАЗА ПО-СКЪП ОТ ЗЛАТОТО?

Цената на всяка стока или услуга в света зависи основно от два фактора – от търсенето и от предлагането. Ако цената расте значи предлагането не успява да задоволи търсенето на пазара. Всъщност след като биткойнът още не е реална валута, каква е неговата потребителна стойност? Кое е това което кара хората да го купуват. Причината е една. Във времето стойността му расте и може да бъде продаден на по-висока цена. А хората, които искат да купят са много повече от реално съществуващите биткойни. А защо расте цената им? Причините са също две. Или това е обикновен балон подобен на холандските луковици за лалета или те са предвидени в бъдеще да се използват за нещо значително по-сериозна от обикновена схема на Понци. За какво ще отбележим накратко, но ще бъде и тема на друг наш материал.

И така за да разберем защо тези виртуални монети струват толкова скъпо трябва да си отговорим на два въпроса.

- защо предложението им е толкова ниско /генерирането им е толкова ограничено/?

- защо търсенето е толкова голямо?

С предложението вече сме наясно. Алгоритъмът на системата не може да генерира повече от 3600 монети в денонощие или общо 21 млн. Изчислено е че последния биткойн ще бъде генериран някъде до 2040 - 2050 година. Това само по себе си е гениално решение. Ако биткойните се генерираха без ограничение те не само не биха достигнали стойността, която имат днес, но не биха имали никаква стойност.

И сега най-важния въпрос. Нека разгледаме световната финансова система. Два елемента – печатането на пари и движението им са в нейната основа. В основата си банките печелят от двете действия. Но печатането на пари без те да са обезпечени с активи води до инфлация и обезценяването им и е рисково за финансовата система като цяло. Огромното количество пари /щатски долари/ въведени в обръщение в САЩ и света вече е невъзможно да бъдат извадени от това обръщение без да се срути финансовата им система, а с нея и световната тъй като доларът се явява и световно разплащателно средство..

По интересно стои въпросът с търсенето. Защо все повече хора искат да купуват тези биткойни даже за безумни пари. Сега се подгответе ще стане горещо.

ЗАЩО ХОРАТА ИЗКУПУВАТ ВСИЧКИ ГЕНЕРИРАНИ БИТКОЙНИ?

Трябва да се каже в началото, че търсенето на биткойни на практика не е и чак толкова голямо. Тоест от общото количество хора на земята само много малък процент купува, съхранява и препродава тези биткойни. Но имайки предвид генерирането на мизерните 3600 монети в денонощие, да търсенето е просто гигантско. Това е и една от причините цената им също да е гигантска.

А търсенето е такова по три причини и нито една от тях няма да ви хареса.  

ПРИЧИНА 1 – Красива легенда

Зад всяка компютърна програма стои създател, един или няколко живи хора от плът и кръв със своите грехове и недостатъци. А в системата Биткойн такъв създател няма. По-точно той разбира се съществува, но никой точно не знае кой е той.

Съществува митическия „Сатоши Накамото” който през 2008 година за първи път е стартирал програмата Биткойн. Но реално кой е това, един човек или група хора или огромна корпорация  - никой не знае. Съответно такава тайнственост придава на системата доста привлекателна същност. Сами си представете.

ЛЕГЕНДАТА ЗА САТОШИ

Около нас – жесток и несправедлив свят. Нормалните хора /такива като нас/ са принудени всеки ден да работят за да се изхранват. В същото време банкерите, финансовите магнати, притежателите на инвестиционни фондове живеят и ползват благата просто поради факта, че те генерират парите и контролират крановете при тяхното движение. Парадоксът е, че те контролират и могат да блокират цялата наша съзидателна дейност стига да го поискат. Те контролират всички пари и ние изцяло зависим от тях. Казват ти плати 25% за кредит и ние плащаме. Казват ни долара днес струва 3000 лв и ние нищо не можем да направим освен да купуваме долара за 3000 лв.

И в този страшен мир пристига „избрания” и възстава против системата. Той учи хората сами да добиват пари обхождайки финансовите кръвопийци.

Няма единен контролен център за биткойните – значи никой не може да ви ги отнеме. Парите вече ще принадлежат на хората, а не на банките и на няколко десетки най-богати семейства в света. Това е нова финансова и икономическа система, която ще освободи хората от постоянната зависимост на финансовата олигархия и ще ги направи свободни и щастливи.

И се оказва, че никой не знае името на „Избрания” Никой не знае как изглежда той. Той прави всичко това не за своято популярност и благо, а заради Човечеството. Той, както Нео се бори против Матрицата заради нашето щастие. Ето такава е красивата идея. Не знам как е при вас, но при „копачите” от нея тръпки ги побиват. Та те се виждат бъдещите властелини на тази нова икономика.

Представете си поколението днешни програмисти, които са израсли в годините на прехода с Counter-Strike, Diablo III, World Of Warcraft  или The Last Of Us. А сега си представете, че им предлагат новата система за световен финансов контрол, където именно те ще бъдат звездите от първа величина. И те ще се постараят естествено това да бъде така.

Такава красива легенда повишава мотивацията на „копачите” и прави идеята за биткойна популярна „сред народа” (макар че сред този народ никой или твърде малко са тези които разбират за какво точно става въпрос)

Но има и втора още по прозрачна причина

ПРИЧИНА 2 – Бързото забогатяване

Как мислите какво става със стоката цената на която расте бързо и която може бързо да бъде препродадена бързо и със значителна печалба? Правилно все повече хора искат да купят тази стока за да я продадат след това по скъпо и да спечелят.

Тоест истинската ценност на стоката тук не играе никаква роля . Всичко зависи изключително от това колко нови хора са готови да прекупуват за да могат след това да препродадат по-скъпо. Този ръст на цените се нарича финансов балон.

Финансовите балони са възниквали във всички времена. Още през 1636 година в Холандия цената на луковиците от лалета е растяла дори по-бързо от цената на биткойните днес. И простата причина е била, че хората са купували луковиците не за да отглеждат лалета, а за да ги препродадат по-скъпо и бързо да спечелят.

Същото се наблюдава, когато започне рязкото поскъпване на определена валута. Простият случай го имахме и в България. Доларът се обменяше за 500 лв. и всички се втурнаха да купуват долари. Естествено той  достигна 3000. Банкерите прибраха от населението всички левове и долара се срина до 2.7 лв., уж заради валутния борд..

Има предел над който никой не би платил, нито за луковици нито за биткойни. В определен момент част от притежателите на валутата ще решат, че цената вече е достатъчно висока и трябва да продават. Но купувачи няма да се намерят. И се получава срив. Винаги е така. Затова продавачите намаляват цената за да може все пак някой да купи. После цената се намалява още малко. И като резултат финансовия балон се пука в един миг с в някои случаи много сериозни последици. Никому ненужните луковици ще бъдат изхвърлени в реката, търговците ще се съдя и ще банкрутират, губейки и последните си центове. Всичко това може да се нарече с една дума – алчност, безгранична човешка алчност в много случаи движеща световните дела. А покупката на нещо с разчет, че цената му ще се повиши и вие ще можете да го продадете по-скъпо, отколкото сте го купили се нарича игра или теория на „последния глупак” . 

ПРИЧИНА 3 – Мрежов маркетинг

Има един интересен въпрос. А от къде вие всъщност разбрахте за биткойна? Може би някой от вашите приятели в социалните мрежи е постнал съобщение, че има такова класно нещо като тази нова световна валута. Че той вече си е купил и че вече и вие можете да станете богати използвайки неговия линк и купувайки си цял биткойн или част от него. В мрежата веднага се разпространи идеята биткойните да се разпространянат срещу комисионна за разлика от „копачите” които ги добиват. Всъщност не трябва нищо да доставяш с никого не трябва да се срещаш никого не трябва да привличаш. Просто разпространяваш информацията за това, че просто биткойна вече е значително по-скъп от златото и че това е просто началото и това е.   Всичко останало ще го напрови човешката алчност и простотия. Съответно информацията за това, че биткойнът  това е бъдещето на света  много бързо ще се разпространи чрез хиляди и хиляди доброволни глашатаи.

Ето по тези три причини търсенето и интереса към биткойна е толкова голям. От една страна красива легенда вдъхновяваща „копачите” на подвиг. От друга страна – алчност и желание да спечелите без нищо да правите. Добавете и сериозното ограничение на достъпа до реална информация за биткойна и неговото разпространение „от човек на човек” и вие ще получите нещо, което днес не струва нищо, но е по-скъпо от златото.

И като заключение нека съберем няколко често задавани въпроси по биткойна и някои хипотези за бъдещето му.

И така няколко въпроса и няколко кратки отговори за биткойна.

  1. Това мошеничество ли е или е сериозно замислена в бъдещето програма?

Може да се отговори, че това е сериозно замислена в бъдещето програма с елементи на мошеничество днес, все още намираща се в процес на развитие, апробиране и адаптиране към техническите възможности на компютрите и комуникационните мрежи и специално интернет.

  1. Кому е необходима тази система и кой стои зад нея?

Най-вероятно това са САЩ. На тях им е нобходима глобална система за решаването на проблема с огромния финансов дефицит на страната им. Към днешна дата дефицитът на САЩ е вече почти 21 трилиона щ.д. При лимит на генерираните биткойни от 21 млн., количеството от "сатошито", най-малката единица от биткойна, която е 1/100 000 000 от него, в обръщение ще възлезе на 2100 трилиона сатоши!?!?!? Дали пък това не е количеството електронни пари, които ще заместят долара с които ще се обслужва  в бъдеще световният стокооборот.

  1. Кой ще контролира системата, ако това няма да са банките?

Макар и да се твърди, че системата ще се самоконтролира това не е така. Този който контролира интернет ще контролира и системата биткойн. Един от основните лостове ще бъде собствеността на DNS  сърверите. Също така от важно значение ще имат и възможностите на разработвания и вече експериментиращ се скоростен интернет, който ще може да съкрати значително времето за регистрацията и сертифицирането на операциите в блокчейна.

  1. Ще може ли да се контролират транзакциите?

Не само ще могат, но и нещо повече. Чрез системата бинкойн, ще се налагат такси за всяка транзакция. Ще изчезне сивата икономика, защото просто ще отпаднат кешовите плащания и колкото и парадоксално да ви звучи държавата в случая САЩ ще може да си събира автоматично не само данъците, но и всички глоби и други плащания, които дължите на администрацията, които ще бъдат част от цената на транзакциите. Ще изчезнат офшорните зони. Всъщност биткойн мрежата ще стане разновидност на социалните мрежи, но ще бъде наложена като задължителна финансовата мрежа на света. В тази мрежа ще бъде синтезирана цялата финансова и обменна информация, която ви касае и то ще бъде пазена задължително, а няма да бъде както в социалните мрежи по желание. И ако от социалните мрежи вие бихте могли да се отпишете от системата биткойн това ще бъде невъзможно. 

И така биткойнът най-вероятно ще бъде новият американски долар, новата световна разплащателна единица. И докато доларите днес могат да се печатат без ограничение и макар добре защитени и да бъдат фалшифицирани, то новите биткойн долари няма да могат да се фалшифицират и ще могат да се печатат в допълнителни количества само от собственика на системата т.е. САЩ. И тъй като това е дигитална валута при нея ще може да се записва, води на отчет и обработва всяко извършено действие. Няма да може да се плаща с биткойни в брой. А на вашата биткойн карта ще се отбелязва от кого е добит биткойна, кога, през кои собственици е минал, какво е било обменяно при тези сделки, каква сума е платена за стоките и за транзакциите и най-важно държавата ще може да си прибира директно данъците, регламентирайки ги като част от разходите по транзакциите. А „копачите” да не се притесняват, че ще останат без доходи, когато „изкопаят” и последния биткойн Те ще гарантират бързото и акуратно актуализиране на регистъра в мрежата и въвежданите в нея транзакции. Тази глобална система ще измести SWIFT системата, която сега ползват банките и което е по-важно ще бъде изцяло под контрола на САЩ, защото просто САЩ, днес, а и в бъдеще най-вероятно ще контролират световната интернет мрежа. Така че Китай или Русия ще могат да създадат свои крипто валути, но едва ли ще могато да ги наложат, като световно разплащателно средство.

Един от сериозните проблеми пред биткойн системата ще бъде обаче собствеността на информацията. Фактически „някой” или "някои" ще бъдат собственици на хардуера и софтуера на системата. Но собственик на информацията ще бъдат тези, които ще въвеждат тази информация в система, защото тя ги касае тях, а това ще бъдат тези които оперират с биткойните, обикновените потребители, обикновените хора. Тук нещата и днес опират до много сериозни проблеми свързани с обработването на big data от собствениците на социалните мрежи и продажбата на тези обработени данни срещу заплащане без собствениците на информацията да получават за това дори и минимално възнаграждение. Този въпрос юридически е изключително сериозен, защото фактически, ако не се зачита правото на собственост върху информацията, която се въвежда в тези информационни системи, то тогава всички претенции за авторско право на всички продукти би трябва да отпаднат. Този въпрос е поставян от представители на BIACG още през 2011 година на европейски международен форум, но и досега по него няма реално предприети действия или обсъждане.

И на края би трябвало да завършим с това, че big data и инструментариума за обработка на този вид информация са основни елементи от изкуствения интелект. Така че елементарния извод, който се налага е, че биткойн системата най-вероятно ще се развива и утвърждава, като основен елемент на изкуствения интелект, който е призван да управлява света в бъдеще, колкото и невероятно да ни се струва това.

А дали Русия и Китай ще се съгласят с това и какво биха могли да противопоставят това е друга тема...

BIACG - Милчо Миланов

https://bitcoin.org/en/

https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/

https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=3&t=3145

https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-bitcoin/

https://www.litecoinpool.org/beginners-guide

https://99bitcoins.com/beginners-guide-to-mining/

https://bitcoinbg.eu/forum/viewtopic.php?f=8&t=1125

https://mining-bitcoin.ru/bitcoin/bitcoin-valyuta-chto-eto#i

http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok_na_saite/dengi/bitkoin-chto-eto-takoe.html

https://mining-cryptocurrency.ru/bitcoin/ 

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com