БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА

ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА - ФАКТИ И АНАЛИЗИ

БИАКГ е отдел на MTT Internatiоnal

 

Ежедневен преглед на Българския печат

*Прегледа представлява синтезирана извадка от новините, публикувани във всички ежедневници в България

Фактите за 20 ноември 1998

Политика

 • Президентът Петър Стоянов ще направи официално посещение в Грузия на 26.11. и 27.11.1998 год. по покана на грузинския президент Едуард Шевардназде. Предмет на разговорите ще бъдат двустранните отношения и реализацията на общите инфраструктурни проекти.
 • Ръководствата на идейните движения в Българската социалистическа партия/БСП/ - Движение за единство и развитие/ДЕР/ и Открит форум проведоха среща, на която обсъдиха позициите си за опозиционната политика и предстоящите местни избори. Настоява се Висшият съвет/ВС/ на БСП да преразгледа и оцени критично декларацията за национално съгласие и ангажиментите на социалистите. Подчертава се необходимостта от изработването на конкретна управленска алтернатива.
 • На 20.11.1998 год. започва 43-ия извънреден конгрес на Българската социалдемократическа партия/БСДП/. Форумът трябва да разгледа ролята на БСДП в политическия живот на страната. Предстои да бъде взето решение относно мястото на социалдемократите и взаимоотношенията с коалиционните партньори в управляващата коалиция Обединените демократични сили/ОДС/.
 • Лидерът на Българската социалдемократическа партия/БСДП/ Петър Дертлиев, на Движението за права и свободи/ДПС/ Ахмед Доган и на Обединения блок на труда/ОБТ/ Кръстьо Петков разискваха възможностите за обединяване в контекста на протичащото разделяне на политическото пространство и оформянето на център, ляв и десен политически спектър.

Икономика

 • Вицепремиерът Александър Божков, който участва в икономическия форум на страните от Централноевропейската инициатива/ЦЕИ/ в Загреб, изнесе пред участниците във форума доклад на тема “Финансова стабилизация и растеж”. В доклада се отбелязва постигавнето на финансова стабилизация в България в резултат на валутния борд, което създава предпоставки за постигането на икономически ръст. Подчертава се наличието на политическа воля за осигуряване успешното действие на валутния борд. Очакванията са българското правителство да приключи приватизацията до края на 1999 год.
 • По данни на Агенцията за приватизация/АП/ сделката за продажбата на 55% от акциите на грандхотел “София” е финализирана. Купувачът – американската компания“Уърлд Трейд Къмпани” ООД - е заплатил 7,1 млн. USD и е поел ангажимент през следващите три години да инвестира 4 млн. USD. Активите на приватизираното дружество се изчисляват на 2,6 млрд. лв. към 31.12.1997 год.,като задълженията към доставчиците са 108 млн. лв., а привлеченият капитал е 318 млн. лв. Рентабилността бележи спад от 18% през 1997 год. на 9,9% в края на деветмесечието на 1998 год.
 • По данни на БНБ на 19.11.1998 год. е преведен вторият транш по тригодишното споразумение с Международния валутен фонд/МВФ/ в размер на 52,3 млн. специални права на тираж/СПТ/, което се равнява на около 71 млн. USD.
 • По данни на БНБ през последната седмица правителството е изтеглило около 79 млрд. лв. Към 13.11.1998 год. депозитът на правителството в БНБ е намалял до 1770 млрд. лв.

Централен курс на БНБ за 20.11.1998

валута код за лева
Германска марка DEM 1 1000,00
Щатски долар USD 1 1674,00
Британска лира GBP 1 2795,00
Швейцарски франк CHF 1 1217,05
ЕКЮ XEU 1 1962,59
Японска йена JPY 100 1404,00

Bulgarian Information Analytic and Consulting Group is division of MTT International and offers chronological and thematic analyses concerning the political economic aspects of the Bulgarian reality.
For more information visit http://www.biacg.com

In addition to the summery of the analyses presented in the bulletin we can provide the full size analyses if requested as follow:

 • Political economic situation in Bulgaria
 • Basic political formations
 • Process of privatisation
 • Investment activity
 • Oil industry
 • Power engineering
 • Agriculture
 • Tourism
 • Organised crime

BIAC Group offers also analyses and consultations on topics connected with Bulgaria which are of interest for the client as well as translation of articles from the Bulgarian press.

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com