БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА

ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА - ФАКТИ И АНАЛИЗИ

БИАКГ е отдел на MTT Internatiоnal

 

Ежедневен преглед на Българския печат

*Прегледът представлява синтезирана извадка от новините, публикувани във всички ежедневници в България

Фактите за 1 юли 1998

Политика

 • Президентът Петър Стоянов се срещна с министър-председателя на Словения Янез Дърновшек, който е на официално посещение в страната. Тема на разговора са били сигурността в региона в контекста на кризата в Косово и разширяването на двустранното сътрудничество.
 • Премиерът Иван Костов ще представи на заседание на Народното събрание на 17.07.1998 год. позицията на правителството при преговорите с Международния валутен фонд/МВФ/. Предвижда се дискусия на основните политически сили по преговорите с МВФ и да се вземе решение относно сключването на ново споразумение.
 • Миинстърът на външните работи Надежда Михайлова взе участие в работна среща на външните министри на страните от тройката на Европейския съюз/ЕС/ с външните министри на страните от Централна и Източна Европа, която се проведе в Люксембург. Предмет на обсъждане са били разширяването на ЕС и кризата в Косово.
 • Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще се срещне с външния министър на Дания Нилс Хелвег Петерсен, който пристига на еднодневно посещение в София. Тема на разговора ще бъде присъединяването на България към евроструктурите.

Икономика

 • Европейската банка за възстановяване и развитие/ЕБВР/ ще кредитира проект за възстановяване на българското винопроизводство. За реализацията на проекта се създава ново дружество - "Домейн Бойар" АД - България, което ще получи кредит в размер на 28,5 млн. USD.
 • Ръководството на Българската телекомуникационна компания/БТК/, Агенцията за приватизация/АП/ и консултантът по продажбата на БТК - "Дойче Морган Гренфел" - трябва да потвърдят до 15.07.1998 год. осъществяването на софтуерния проект "Рила". Проектът ще се финансира с 3 млн. USD от Джордж Сорос и предвижда делът на БТК да бъде 15%.
 • По данни на Министерството на промишлеността през юни 1998 год. са сключени 51 приватизационни сделки на обща стойност 19 млрд. лв., като са договорени инвестиции за 14 млрд. лв. Основна причина за забавеното раздържавяване на 400 предприятия е преоценката на активите на държавните фирми.
 • По данни на БНБ валутният резерв на страната в края на юни 1998 год. възлиза на 5,2 млрд. DEM.
 • По данни на БНБ е регистрирана тенденция към леко повишаване на основния лихвен процент/ОЛП/, който вероятно ще достигне ниво от 6% годишно. Очаква се инфлацията през есента и зимата да бъде в рамките на 2% - 3% месечно.

Централен курс на БНБ за 01.07.1998

валута код за лева
Германска марка DEM 1 1000,00
Щатски долар USD 1 1808,70
Британска лира GBP 1 3009,40
Швейцарски франк CHF 1 1187,70
ЕКЮ XEU 1 1987,70
Японска йена JPY 100 1295,50

Bulgarian Information Analytic and Consulting Group is division of MTT International and offers chronological and thematic analyses concerning the political economic aspects of the Bulgarian reality.
For more information visit http://www.biacg.com

In addition to the summery of the analyses presented in the bulletin we can provide the full size analyses if requested as follow:

 • Political economic situation in Bulgaria
 • Basic political formations
 • Process of privatisation
 • Investment activity
 • Oil industry
 • Power engineering
 • Agriculture
 • Tourism
 • Organised crime

BIAC Group offers also analyses and consultations on topics connected with Bulgaria which are of interest for the client as well as translation of articles from the Bulgarian press.

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com