БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА

ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА - ФАКТИ И АНАЛИЗИ

БИАКГ е отдел на MTT Internatiоnal

 

Ежедневен преглед на Българския печат

*Прегледът представлява синтезирана извадка от новините, публикувани във всички ежедневници в България

Фактите за 01 септември 1998

Политика

 • Премиерът Иван Костов ще свика заседание на правителството в разширен състав - с участие на заместник-министри и главни секретари на министерствата - на 07.09.1998 год. Предмет на обсъждане ще бъдат законодателните инициативи на правителството през новата парламентарна сесия и конкретните действия по изпълнението на програмата "България 2001".
 • На заседание на правителството бе одобрена позицията на България, която ще бъде представена на 53-тата годишна сесия на ООН. Акцентът ще бъде поставен върху регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа, но през призмата на евроинтеграцията на България. Делегацията ще предложи да се изработи ефективен механизъм за компенсиране на засегнати страни при налагане на ембарго.

Икономика

 • Вицепремиерът Евгений Бакърджиев заяви, че окончателно становище относно реализацията и перспективите на проекта за петролопровод Бургас-Александруполис ще бъде изработено след провеждането на смесените междуправителствени сесии Българи-Русия и България-Гърция, които ще се състоят в края на септември 1998 год. Очаква се дотогава също да се изяснят позициите на Македония и Албания за изграждането на втория петролопровод Бургас-Вльора, към който проявява интерес и Американската агенция за търговия и развитие.
 • По данни на Министерството на промишлеността предприятията в изолация ще бъдат разделени в четири групи. В първата група ще се включват предприятията, които трябва да се приватизират до края на 1998 год. Във втората група ще бъдат поставени фирмите, единственият изход за които е ликвидация до края на 1998 год. В третата група ще бъдат тези предприятия, чиято приватизация не се реализира успешно досега. В четвъртата група ще се поставят фирмите, приватизацията на които се очаква да приключи до средата на 1999 год.
 • По данни на БНБ търговските банки са изтеглили през последната седмица около 19 млрд. лв. Към 21.08.1998 год. депозитите на кредитните институции в БНБ са намалели до 541 млрд. лв.

Централен курс на БНБ за 01.09.1998

валута код за лева
Германска марка DEM 1 1000,00
Щатски долар USD 1 1772,30
Британска лира GBP 1 2949,00
Швейцарски франк CHF 1 1216,60
ЕКЮ XEU 1 1980,54
Японска йена JPY 100 1255,60

Bulgarian Information Analytic and Consulting Group is division of MTT International and offers chronological and thematic analyses concerning the political economic aspects of the Bulgarian reality.
For more information visit http://www.biacg.com

In addition to the summery of the analyses presented in the bulletin we can provide the full size analyses if requested as follow:

 • Political economic situation in Bulgaria
 • Basic political formations
 • Process of privatisation
 • Investment activity
 • Oil industry
 • Power engineering
 • Agriculture
 • Tourism
 • Organised crime

BIAC Group offers also analyses and consultations on topics connected with Bulgaria which are of interest for the client as well as translation of articles from the Bulgarian press.

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com