Междудържавните отношения между Русия и Саудитска Арабия

Съветският Съюз е първата страна признала независимата саудитска държава – Кралство Хиджаза, Неджа и присъединените области от 1932 година, наричащо се Кралство Саудитска Арабия

/КСА/, като още на 19 февруари 1926 година установява с него дипломатически отношения. През 1938 година във връзка със сложните вътрешна и външнополитическа ситуации в СССР, а също така поради смяната на външнополитическите ориентири на Саудитска Арабия по отношение на Запада, съветската дипломатическа мисия в Джеда била закрита и дипломатическите отношение фактически били преустановени.

През 1990 година е била достигната договореност за нормализиране  на дипломатическите отношения и възстановяване дейността на дипломатическите представителства. Руското посолство започва да функционира в столицата Ер-Рияд от месец май 1991 година, а генералното консулство в Джеда от април 1991 година. Посолството на Саудитска Арабия е открито в Москва през декември 1991 година.

На 30 декември 1991 година Саудитска Арабия признава Руската Федерация за правоприемник на СССР.

Активиране на руско-саудитските отношения започва след 2000-та година. През септември 2003 година в Москва е на посещение наследника на короната /крал от 2005 до 2015 година/  на Саудитска Арабия, принц Абдула бин Абдул Азиз Ал Сауд. По време на неговата визита са подписани поредица съвместни междудържавни споразумения и договори между правителствата на двете страни за сътрудничество в областта на добиването на нефт и газ, за развитие на връзките в областта на културата и спорта, а също така за сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания и в областта на разширяването на нормативно-правната база между страните.

Държавното посещение на президента на Руската Федерация Владимир Путин в Ер-Рияд през февруари 2007 година е първото в историята на двете страни посещение на руски държавен глава на Аравийския полуостров, което дава мощен импулс за понататъшното развитие и задълбочаване на руско-саудитските отношения. По времето на тази среща са подписани редица нови междуправителствени документи, регламентиращи въздушните съобщения между двете страни, въпросите по отношение избягването на двойното данъчно облагане, както и регламентиращи сътрудничеството на Руското информационно агентство /РИА Новости/ и Саудитското информационно агентство. 

На 21-23 ноември 2007 година по покана на президента на РФ Владимир Путин с официална визита в Москва пристига принца наследник на Короната, заместник председателя на съвета на министритеминистъра на отбраната и авиацията, генералният инспектор на Кралство Саудитска Арабия Султан бин Абдул Азиз Ал Сауд. По време на посещението са се провели срещи на принца наследник с президента на РФ Владимир Путин с членове на правителството на РФ и с други официални лица. 

Ново по-активно развитие на двустранните отношения между двете държави се отбелязва в последните години.

Москва нееднократно е посещавана от генералния секретар на Съвета по национална безопасност на КСА Бандар бин Султан. Две посещения в РФ той е осъществил през 2013 /юли – август и през декември/. На срещите му с Владимир Путин са обсъждани широк кръг от въпроси на двустранните отношения, както и обстановката в Близкия изток и Северна Африка.

Президентът на Русия Владимир Путин не еднократно се е срещал и с принца наследник на КСА Мохамед бин Салман. На 18 юли 2015 година по време на ХІХ Петербургски международен икономически форум, на 11 октомври 2015 година в Сочи, на 30 май 2017 година в Москва.

На 4 септември 2016 година президентът Владимир Путин и Мохамед бин Салман са имали и среща в рамките на форума „Г-20” в Ханчжду /Китай/.

На 24 януари 2015 година в Ер-Рияд за да изрази съболезнования във връзка с кончинатана на Краля Абдула бин Абдул Азиз ал Сауд е на посещение министър председателя на Русия Димитрий Медведев.

На 16 ноември 2015 година президентът на Русия Владимир Путин се среща с Краля на Саудитска Арабия Салман Бен Абдел Азиз Ал Сауд по време на срещата на „Г-20” в Анталия /Турция/. По време на преговорите страните са обсъдили друстранните отношения между РФ и КСА, а също така и урегулирането на сирийския въпрос.

Лидерите на двете страни регулярно осъществяват контакти по телефона, обсъждайки ключове аспекти на двустранните отношения и международното положение.  От април 2015 година до 13 юни 2017 година има проведени 9 такива разговора.

Интензивния диалог се поддържа и по линия на ръководителите на външнополитическите ведомства на двете държави. Сергей Лавров и Адел Ал-Джубейр регулярно се срещат както на конкретни работни визити, така и по време на срещите на различни международни форуми и осъществяват редовни телефонни контакти. Министърът на външните работи на РФ Сергей Лавров посети Саудитска Арабия през септември 2017 година, бе приет от краля и проведе преговори с МВнР на КАС.  

Кралството неведнъж е посещавал и специалния представител на президента на Руската Федерация по Близкия Изток и страните от Африка, заместник министъра на външните работи на Русия Михаил Богданов.

Осъществяват се контакти и по линията на ислямските структури в РФ. Нееднократно КСА е посещавана от президента на Татарстан Рустам Миниханов /по-специално през февруари 2017 година/ от ръководителя на Чеченската Република Рамзан Кадиров, от ръководителя на Република Башкортистан Рустан Хамитов. През ноември 2016 година в КСА пребивава президента на република Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. По време на тези визити са били проведени срещи както с Краля, така и с други представители на ръководството на Саудитска Арабия.

По данни на Федералната митническа служба на РФ, външнотърговския оборот на Русия и Саудитска Арабия е на стойност 491.7 милиона долара, в това число русийския експорт е бил 350.9 милиона долара , а вноса 140,8 милиона долара.

Едно от най-динамично развиващото се направление в търговски-икономическото сътрудничество на двете страни се явяват инвестициите в нефтогазовата и селскостопанска сфери.

През октомври 2002 година е създадена и Съвместна междуправителствена  Руско-Саудитска комисия по търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество /МПК/. В Москва 24-26 ноември 2015 година е оргаризиран Руско-Саудитски инвестиционен форум. Петата сесия на МПК е планирана за октомври-ноември 2017 година в Ер-Рияд.   

Развива се също така сътрудничеството в космическата сфера. За периода от септември 2000 година с руски носители са били изведени в орбита около 20 саудитски спътника основно предназначени за комуникации и сондиране на земните недра.

Активно се развиват и хуманитарните връзки в това число по линия на мюсюлманските организации. От 2002 година функционира руска хадж-мисия /която представлява Съвета по хадж при Комисията по въпросите на религиозните обединения при правителството на Русия/, която оказва съдействие на руските поклонници. По данни от посолството на Саудитска Арабия в Русия през 2016 година над 16 хиляди руски мюсюлмани / с 15% повече по сравнение с 2015 година/ са посетили светите места в Мека и Медина.

Материалът е подготвен на основата на информация от РИА Новости и открити източници.

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com