На 28.09.2017 година в египетския курорт Шарм ел-шейх се откри конференция на религиите.

Конференцията е под името "Форума на небесните религии", организирана от областната управа на Южен Синай и се проведе под патронажа на президента на АР Египет Абдел Фатах Ал-Сиси, с участието на редица министри, и посланици на Унгария, Беларус, Ватикана и Украйна.

В речта при откриването на конференцията министърът на античното наследство д-р Халед Ел Анани заяви в речта си от името на министър-председателя на АР Египет Шериф Исмаил, че религиозният туризъм е един от първите стълбове на туристическия сектор, като цяло и модел на загриженост за голямата част от народите по света изповядващи трите небесни религии.

От своя страна областния управител на южен Синай генерал-майор Халед Фуда каза в речта си, че Синай е свещено място, с много важни и стойностни исторически, археологически, религиозни и отличителни елементи, които освен като носители на познание за вярващите са и подкрепа икономиката развивана от туристическия сектор. На тях трябва да се обърне сериозно внимание и да поддържани, и популяризирани внимателно и правилно, да популяризира и тяхната историческа стойност и религиозно-историческото им значение с цел съхраняване на историческите паметници за бъдните поколения и насърчаване на туристическия сектор, като цяло.

Управителят на Южен Синай подчерта също, че местността Св. Екатерина е увеличила своето историческо и духовно значение, като построи Великия манастир "Св. Екатерина", в който се намира свещеното семейно дърво, църквата и джамията, които да олицетворят сближаването на религиите, правейки манастира свято място за срещи на представителите на всички небесни религии.

Д-р Мохамед Мохтар Джума, министър на вероизповеданието, подчерта, че конференцията изпраща на света послание, че Египет е страната на мира и сигурността и че ислямът е религията на толерантността и мирното съвместно съществуване и курорта Шарм Ел-Шейх съчетава в себе си, както толерантността, така и всички останали туристически дадености.

Той посочи, че толерантността е една от ценностите, наложени от ислямската религия, затова заглавието на конференцията е избрано като "Форум на религиите", защото целта е да се укрепват комуника.циите между отделните религии чрез информираност за историята им и сегашното им отношение към националното и хуманитарно развитието на света. За това в Египет полагат сериозни усилия  Министерството на вероизповедание и Министерството на Външните работи.

Д-р Осама ал-Абд, председател на комисията по вероизповедание в египетския парламента отбеляза, че Египет се гордее с многото туристически забележителности, които са актуални с историческата си ценност и пренасяйки тази ценност във времето поставят Египет, като един от центровете на картата на религиозния туризъм в света. Беше подчертано, че Синай се радва на свещените места на трите небесни религии, като конференцията изпраща послание към тези, които се опитват чрез религиозното противопоставяне да налагат терор по света, като беше подчертано и че религията на Пророка  Мохаммед е религия,който настоява за толерантност и мирно съжителство с другите религии и общности. И както подчерта папата преди посещението си в Египет и след това: "Дойдох тук като пратеник на мира в страна, в която живяха пророците, посещавам земята посетена и от Светото семейство.

Той добави, че конференцията изпраща пет послания до целия свят:

Първото е, необходимостта от изкореняването на тероризма чрез мисъл, слово и дело.

Второ е, че Синай е свята земя, люлката на религиите

Трето е, че пророкът Моисей говори със своя Господ в Светата долина.

Четвър е, че египетският народ отрича насилието и приема толерантността

И пето, Египет изпраща послание за мир в целия и осигурява в страната сигурност и безопасност за всички, които биха желали на място да се запознаят с историята и историческите и паметници.

"Ние се стремим да създадем постоянни канали за комуникация, които да подкрепят и активизират религиозния туризъм в Египет, особено в Св. Катрин, така че Комитетът по вероизповеданията и дарителствата ще продължи да подкрепя този вид туризъм и да преодолее всички пречки пред туристическата индустрия.

В речта си Abba Apollo, епископ на Южен Синай, посочи, че Святото семейство дойде в Египет през Синай и Южен Синай и че се радва на много религиозни елементи. Тази конференция е доказателство за сигурността и безопасността която се стреми да осигурява Египет.

От своя страна гръцкият посланик в Египет Майкъл Димимис заяви, че Форумът на религиите е нова и важна инициатива за толерантност между религиите и в подкрепа обмена на туристи, които чрез религиозен, терапевтичен или развлекателен туризъм да могат да се информират и да се докоснат до историческите и културни паметници на отделните религии.

Проф. д.ик.н, д.пол.н. Карим Наама

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

В случай, че имате мнения, предложения и идеи по темите

*

Можем заедно да обсъдим вашите виждания и да включим тезата ви в обсъждания материал.

 

Мнения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com 

Предложения...

Изпратете ни е-мейл на: biacg@biacg.com

 

Идеи...

Изпратете ни е-мейл на biacg@biacg.com